זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון  תשס"ט - הסיוע לפליטים מפולין בראשית מלה"ע השנייה


עדות ג'
ליטא: וילנה
מכתב הרב גרודז'נסקי ל'איגוד הרבנים' שבארצות-הברית בא' בכסלו ת"ש (13 בנובמבר 1939):
    "אחדשה"ט [=אחר דרישת שלומו הטוב], בטח הגיעה לידם התלגרמה ע"ד [=על דבר] המצב בעירנו [=וילנה]. תודה לד' כי אחרי כל החליפות והתמורות והמהפכות יצאנו בשלום ולפי ערך [=ובהשוואה] כלפי שאר הקהילות לא סבלו כל כך בעירנו. אך בני העיר בכלל נתרוששו מאוד […] בעירנו התכנסו כל הישיבות מגלילות הסְפָר וגם מעט מפולין אחרי אשר לא יכלו להחזיק מעמד במקום "גדולים" [=בשטחי פולין לשעבר שנפלו בידי רוסיה וגרמניה] מפני סיבות רוחניות וגשמיות. ברוב עמל עלתה בידנו לכלכלם עד עתה ועיניהם נשואות לעזרה מאחינו מעבר לים".
[י' פוגרס, הזריחה בפאתי קדם, בני ברק תשנ"ט, עמ' קס"ז]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016