זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון  תשס"ט - הסיוע לפליטים מפולין בראשית מלה"ע השנייה


עדות ה'
ליטא: בירז

    כל אותו חורף של שנת ת"ש התאכסנה ישיבת 'בית יוסף' מביאליסטוק בביהמ"ד הווילנאי של הגשר הירוק ברחוב וילנה ליד הנהר. והנה תבעו השלטונות שהפליטים יעזבו את וילנה וירחיקו נדוד לעומק המדינה. על כן נאלצה ישיבת ביאליסטוק לעקור מוילנה לבירזש, עיירה עתיקה בליטא, סמוך לגבול הלטבי. יהודי העיירה, עם רבה ר' לייב רשטיין, קיבלו את בני הישיבה בזרועות פתוחות ובחיבה יתרה והעניקו להם מכל טוב, אף אכסנו אותם בבתיהם. בפינה ליטאית שקטה זו קבעה הישיבה בימ"ד אחד ללימוד ובימ"ד אחד לבית המוסר – ושוב נשמע קול התורה ברמה.
[יהודה לייב נקריץ, בתוך: מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם, עמ' 287]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016