זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ח - קינות על השואה


עדות ג'
קינת "איך על אחי", מאת הרב חיים סבתו

איך על אחי נגזר דין ונחתם
בחותם של טיט וחותם של דם
וקם גוי עליהם להמם ולאבדם
כמו נבלת גויות נסחבו מביתם
והוסר פארם ונקרע אבנטם
וגלח זקנם, נקצצו פאותם
הוד מחמדם קרע זר, הפשיטם
פאר יונקותם קצץ, כרתם.
והוצגו עירומות תוך קהל נערותם
ננעצו סכינים תוך ארון פרכתם
ודמם לא בצבץרק זרם בינותם
ורתח לא שקט בדם בניהם ובנותם
לא בדם חסידים וגדולי רבותם
לא עת אל סלע נפץ עולל ויונק תם
איך חללה שבועת א-ל, איך הופרה בריתם
נשטפה תפילתם ונדמה שועתם
נחטפו נבהלו תוך קרונות בהמתם
ועמסו על שכמם דלי צרורותם
עם ילדיהם נפוחים, וקול בכיתם
לא קרע רקיעים, רק קרע לבותם
לא חמל עליהם איש בעירם בצאתם
נאספו כדגי הים והובלו כשה תם
אי מדור בשמים בו נחתמה גזרתם
העל דמם תכפר אדמתם?


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016