זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ח - קינות על השואה


ממדף הספרים א'
קינת מן המצר לרבי חיים מיכאל וייסמנדל עם ביאור ופירוש נר לאברהם
הרב יעקב פוקס
בני ברק תשס"ח


עיקרו של ספר זה הינו ביאור ופירוש לקינה, שחיבר הרב וייסמנדל, על שואת יהודי אירופה. בתחילת הספר מובא מבוא היסטורי המסייע להבין את ההקשר ההיסטורי של הקינה. לאחר מכן מובא ביאור קצר ומילולי לקינה ולאחריו פירוש מקיף בשם "נר לאברהם" לתוכנה ומשמעויותיה. המחבר, בנו של הביוגרף של הרב וייסמנדל –אברהם פוקס, משתמש בפירושו במקורות תורניים ובמקורות היסטוריים, כמו גם בספרו של הרב וייסמנדל "מן המצר".


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016