זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ח - שיקום עולם הישיבות לאחר השואה


ממדף הספרים
אוהלי תורה – הישיבה תבניתה ותולדותיה
מרדכי ברויאר
ירושלים תשס"ד

'אוהלי תורה' הוא מחקר היסטורי מקיף על 'הישיבה תבניתה ותולדותיה'. הוא מנתח את מוסד הישיבה לאורך כאלף שנים, למן עיצומם של ימי הביניים ועד ערב השואה.
הספר פורס יריעה נרחבת, שכל מרכזי התורה בימי פריחתם נסקרים בה על רקע התפתחותם ההיסטורית והחברתית. מבנה הספר אינו כרונולוגי אלא פונקציונלי. הספר פותח בסקירת מוסד הישיבה לאורך הדורות, על הרציפות והתמורה שבתוכו. לאחר מכן בא רצף של נושאים: תכניות הלימודים, דרכי הלימוד, סדרי הישיבה, ארגון והחזקה ומינהל, מורים ותלמידים, יזמות של בחורים, הישיבה והקהילה ועוד. במהלך כל פרק ותת-פרק הושם לב להתפתחות ההיסטורית.

באחרית דבר של הספר כותב המחבר, כי "כעבור פחות משני דורות [מתום השואה] חזרו הישיבות בארצות העלייה וההגירה לכוחן המספרי של ישיבות אירופה לפני השואה, ואף עלו עליו. עובדה היא שמספר תלמידי הישיבות הקטנות והגבוהות בישראל, בראשית המאה הכ"א, עולה בהרבה על מספר תלמידי המוסדות המקבילים באירופה ערב השואה. הספר מסתיים בפסקה הבאה:

עולם הישיבות רואה את עצמו כנשמת האומה ולפיכך הוא שולל אף את הפגיעה הקטנה ביותר בשלמותו ובאוטונומיה שלו. הוא מודע מאוד למורשה העתיקה שאת משמרתה הוא שומר. את שגשוגו בארץ האבות, לאחר שחטיבות כה רבות וחשובות ממנו אבדו בשואה, הוא מעריך כתרומתו – תרומה בעלת משמעות ייחודית – לתהליך שיבת ישראל לארצו. ביטא זאת בלשונו הנמלצת גדול דורו, ר' אברהם ישעיה קרליץ, החזון איש:
    הנה מאות בשנים שהישיבות של בבל נודדים והולכים סוללים המסלה לשוב אל ארץ שגלו ממנה, חרבו בבבל ובנו הנהרסות באדמת נכר בספרד, בצרפת ובאשכנז, חלפו שמותיהם אבל לא חלפה נפשם. זאת התורה שגלתה עשר גלויות... זאת התורה החוזרת עכשיו מערבות שממות המערביות אל ארץ הצבי ארץ הקדושה שניתנה לאבותינו לנחלת עולם, אשר הייתה למעון לה בבואה מסיני להופיע בקרני אורה בקרב ישראל.
    הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016