זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר החודש


חודש אלול  תשס"ז - פלוגות העבודה בהונגריה


"ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל" (תהלים קז, י)

בתמונה: פלוגות העבודה במסדרהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016