זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסליו  תשס"ג - רעות שבעה נפשי ביגון כוחי כלה


"רעות שבעה נפשי ביגון כֹחי כִלה"

הדלקת נר שביעי של חנוכה ביום א' טבת תש"ה (17.12.44), במחנה וסטרבורק - הולנד.
מחנה זה שימש כתחנת מעבר ליהודים שגורשו מהולנד למזרח אירופה.
חלק גדול מהצעירים המופיעים בתמונה נשלחו למחרת לאושוויץ, ברכבות שהיו יוצאות מדי יום שני מן המחנה.

עדות: יהודית אילןמתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 1922/14
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016