זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תשס"ז - השואה בתוניס


שאלות מעמק הבכא
הוספת תפילה לשלום יהודי אירופה

הזמן והמקום:
ראשית מלה"ע השנייה, ג'רבה – תוניסיה .

שאלה:
האם יש להוסיף תפילות מיוחדות בסדר התפילה לרגל המלחמה המתחוללת באירופה.

תשובה:
"בשנת התרצ"ט כאשר התחוללה המלחמה הנוראה בין אדירי הממלכות הנהגנו פה אי ג'רבה יע"א איזה ענינים לאומרם בתפלה בצבור. והם. לומר בין ישתבח ליוצר שיר המעלות ממעמקים וגו' כמו בעשרת ימי תשובה וכן לומר אחר תפלת י"ח אבינו מלכנו וגו' וכן לומר בב' וה' בעת פתיחת ההיכל לעולם ה' וגו' י"ב פעמים מתחיל החזן וכן עונים הקהל אחריו. וכן בב' וה' בקדיש תתקבל אחר שאומר החזן חצי קדיש אומר תענו ותעתרו וגו' כמו בר"ה ויוה"כ ותוקעים תשר"ת תש"ת תר"ת ואח"כ גומר תתקבל וקודם קדיש ברכו מוסיפים לתקוע תרועה גדולה. [...] וכן הנהגנו שילמדו הק"ק [הקהילות הקדושות] הי"ו ביום השבת אחר חצות בכל בתי כנסיות תהלים עם הבקשות השייכים לשבעה כורתי ברית".

מקור:
הרב משה כלפון הכהן, ברית כהונה, ג'רבה תשכ"ז, דף מ"ה, עמ' א.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016