זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון  תשס"ז - הוצאת ילדים יהודים מידיים נכריות לאחר השואה


"ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"
(ירמיהו לא, טז)

בתמונה: יהודה ברונשטיין עם ארבע בנות שהוחבאו בזמן המלחמההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016