זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר החודשחודש אייר תשס"ו - שישים ואחת שנים לכניעת גרמניה ולשחרור המחנות


תמונה א'
"יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק" " (תהלים קז, יד)

בתמונה: יהודים הונגריים בקבלת שבת לאחר שחרור מחנה בוכנוואלדמתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016