זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי תשס"ו - ימים נוראים


שאלות מעמק הבכא א'
שו"ת בנושא תקיעת שופר בראש השנה.

זמן ומקום; אושוויץ – ראש השנה תש"ה (ספטמבר 1944)

רקע; השאלה הופנתה לרב צבי הירש מייזליש ויטצען - הונגריה.

זמן ומקום; אושוויץ – ראש השנה תש"ה (ספטמבר 1944)

רקע; 1400 נערים שנידונו להשמדה באושוויץ, נכלאו בצריף סגור ומסוגר עד לשעות הערב, משם היו אמורים להילקח למשרפות.
בדרך ניסית עלה בידי הרב מייזליש להגניב שופר למחנה. בראש השנה עבר מבלוק לבלוק ותקע בשופר. וכפי שהוא מעיד בספרו;
"ברוך הוא וברוך שמו על זה שזכיתי ברוב רחמיו וחסדיו לתקוע ביום ראש השנה הלז לערך 20 פעמים את המאה קולות"

כשנודע לנערים הכלואים כי בידי הרב מצוי שופר, געו בבכי ובתחנונים והפצירו בו שיכנס לצריפם ויתקע לפניהם, כדי שיקיימו מצוות שמיעת התקיעות לפני עלותם למוקד על קידוש השם.
הדבר היה לעת ערב. הנאצים היו אמורים לבוא לקחת את הנערים בשעה זו. סכנה גדולה נשקפה לרב שמא יתפס בצריף הסגור.

שאלה; האם מותר היה לרב לסכן את נפשו בספק, כדי לזכות את הנערים בשמיעת קול השופר ברגעיהם האחרונים?

תשובה; על אף שהרב ידע כי מבחינה הלכתית אסור לו להיכנס אפילו לספק ספיקא של סכנת נפשות, החליט הרב לשחד את השומרים, להיכנס לצריף ולסכן את עצמו, מתוך מחשבה שחייו במחנה אושוויץ תלויים לו מנגד בכל רגע ורגע.

מקור; הרב צבי הירש מייזליש, שו"ת "מקדשי השם", חלק א' שער מחמדים, סימן ז', עמ' י"א.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016