זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי תשס"ו - ימים נוראים


ממדף הספרים
מחזור וולפסברג תש"ה
בלה גוטרמן ונעמי מורגנשטרן
יד ושם, ירושלים, תשס"א

במחזור - סדרת תצלומים של גיזרי נייר מצהיב ומתפורר, הפותחת לפני המתבונן אשנב לתקופה המחנות, ומספרת על פיסת חיים מימי האופל. על קרעי דפים שנעשו משקי מלט כתב החזן ר' נפתלי שטרן את תפילות ראש השנה, במחנה וולפסברג, ברטט ובדמע. המה מעידים על תעצומות נפש ומאבק בלתי פוסק לישרוד כיהודי.
למרות הכל אומר הוא; "ישבתי, תיקנתי והתפילה הייתה יפה... טובה, טובה עד כמה שאפשר..."

בחלקו השני של הספר אסופת מאמרים המשקפת היבטים שונים מחיי המחנות.
בראשונה דברי הערכה על החזן בקהילת יראים בסאטמר, ר' נפתלי שטרן, והתפילות שכתב במחנה.
מאמר אחר עוסק בתפילות שלא חדלו בתקופת מלחמת העולם השנייה, ובעובדה שעל אף כל המצוקות המשיכו יהודים לשאת תפילה בפיהם ובלבבם, בכל מקום, בכל עת ובכל מצב.
מאמר נוסף מתאר את החיים ותנאי הקיום במחנה וולפסברג, מקום יצירתו של המחזור.
ובסיום מאמר על 'תמימי האמונה ותמימי אומנות', שהכותבת מוצאת את הזיקה ביניהם כי הם אלו שניתלים ברוחניותם כדי להתעלות מעל המציאות ומוראותיה, וכך לקדש ולשמר את האדם שנברא בצלם אלקים.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016