זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיוון  תשס"ה - בר מצווה – קבלת עול מצוות


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא הנחת תפילין

השאלה הופנתה לרב אשרי על ידי נער ממשפחת שרשבסקי

מקום: גטו קובנה – שנת תש"ב (1942)

רקע: בין הלומדים בחבורתו של הרב אשרי היה נער צעיר ממשפחת שרשבסקי שעדיין לא הגיע לגיל מצוות. נער זה השתוקק להניח תפילין בטרם עת, מתוך חשש שמא יספה באחת מן האקציות של הילדים, ולא יזכה להגיע לגיל שלוש עשרה שבו חל חיוב מצוות הנחת תפילין.

שאלה: האם מותר לנער להניח תפילין על אף שעדיין לא מלאו לו י"ג שנה.

תשובה: הרב התיר לנער להניח תפילין.
מטעמי חינוך אפשר שקטן שעדיין לא מלאו לו שלוש עשרה שנים יניח תפילין, בתנאי שידע לנהוג בהם כראוי. הרב סמך על הנער שרצונו היה עז לזכות במצווה, ו"בהיותו ירא וחרד, ודאי יזהר כשיניח את התפילין להיות בקדושה וטהרה כדין" .
הרב הדגיש שבמקום שאין עשרה אנשים עליו ליידע את המתפללים שהוא קטן, ואי אפשר לצרפו כדי להשלים מניין.

מקור: הרב אפרים אשרי, "ממעמקים", חלק ה, שאלה י, עמ' צד.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016