זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיוון  תשס"ה - בר מצווה – קבלת עול מצוות


ממדף הספרים א'
"באמונה בחסד וברחמים"
משה פורת
תל אביב, תשמ"ח (1988)

משה פורת בן האידונאנאש מפליג בזכרונותיו למחוזות ילדותו, ומאפשר לקורא הצצה לעיירה קטנה בעלת סממנים אופייניים ליהדות הונגריה הדתית בטרם שואה.
עם עלות הכורת עברו המחבר ומשפחתו, כמו שאר יהודי הונגריה, את נתיב הפורענות: תחילה רוכזו בגטו, בהמשך נשלחו לעבודות כפייה במחנות, ניצלו בנס משילוח לאושוויץ וצעדו בצעדת המוות עד הגיעם בשבועות האחרונים למחנה הריכוז מאוטהאוזן.
בצד תיאורים קשים של תלאותיו וסבלו של נער בן שלוש עשרה, אשר למרות הכול לא שכח את כור מחצבתו, אוצר הספר בקרבו גם את סיפורם המר ומסע הבלהות שחוו יהודי הונגריה בזמן הקצר יחסית.
"באמונה, בחסד וברחמים" – כך רואה המחבר את הזכות שעמדה לו לשרוד ולהגיע לשחרור. מקום נכבד הוא מייחד לשיבה לחיים ולמסלול הארוך והמייגע בן שמונה מאות וחמישים יום בדרך החתחתים העולה לארץ ישראל.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016