זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיוון  תשס"ה - בר מצווה – קבלת עול מצוות


ממדף הספרים ב'
"זכרונות"
הרב בנימין זאב יעקובזון
ירושלים, תשי"ג

"מבית אבי ממולדתי ומארצי" – אלו ציוני דרכו של הרב יעקובזון, המספר את קורותיו ופעליו עד ימי העלייה לארץ ישראל. סיפורו פותח בבית ההורים בהמבורג, עירו של הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל מחולל שיטת "תורה עם דרך ארץ".
בתאוריו תופסים מקום נכבד חיי הקהילה העשירים בהמבורג על רבניה, האישים שפעלו בה, בתי הכנסת ומוסדותיה השונים.
הרב שהיה מן הפעילים ב"אגודת ישראל" ובמרוצת הזמן שימש גם כמזכיר "קרן התורה" של האגודה, עבר במסגרת תפקידיו הרבים בין קהילות גרמניה וקהילות רבות ברחבי אירופה. שם קלט מן המראות והקולות. רשמי מסעותיו נכתבים בנאמנות ובאהבה רבה, כשהוא משרטט קווים לדמותן של קהילות ישראל ומציב גל עד לזכרן.
תפקיד חשוב מילא הרב יעקובזון בפעולות העזרה והשיקום בתום המלחמה. במרכז עשייתו בתקופה זו עמדה הקמת מוסד לבנות בלידינגה שבשוודיה. במסגרת זו נקלטו פליטות ששרדו מן השואה. המוסד היה להם לבית והעניק להן תמיכה גשמית ורוחנית.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016