זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תשס"ה - ישיבות שארית הפליטה


"והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב…"
(מיכה ה, ו)

בתמונה: המורה הבר בישיבת פארנוולדמתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 9 FA135A
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016