זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון תשס"ה - קינדרטרנספורט


ממדף הספרים ב'
גר הייתי בארץ נכריה

הספר מהווה אוסף עדויות של ילדי ה"קינדרטרנספורט" החיים בישראל, ונכתב על ידם או אודותיהם.

זהו אשנב הצצה לעולמם, המעלה היבטים שונים באשר לעברם כילדים שנותקו מביתם וממשפחתם וקיבלו מקלט בבריטניה.

הספר מתאר את תלאותיהם, את מאבקם ואת הישגיהם, כמו גם את רגשות העצב והשמחה המהולים בסיפור חייהם הייחודי בתקופת מלחמת העולם השנייה.

מספר עדים מתמקדים בעובדת היותם ישראלים, ובתרומתם לבניין הארץ.

עורכת אינגה מ. סדן, "גר הייתי בארץ נכריה", ירושלים, תש"ס 2000.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016