זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשע"ט - תענית שבעה עשר בתמוז במסתור


ממדף הספרים
בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 33 (תמוז תשע"ט) – הקול האנושי בשואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם, ירושלים.
חקר תולדות היהודים בתקופת השואה, כמו גם זיכרון התקופה והעיסוק החינוכי בה, מושתתים בראש ובראשונה על מה שנותר מעולמם של העדים – מגוון מקורות המביאים אלינו את קולותיהם. גיליון זה מציג מגוון של מקורות בני הזמן.
הגיליון נפתח במאמר פרי עטו של ההיסטוריון כריסטופר בראונינג. בראונינג, שמחקריו על התפתחות הפתרון הסופי מבוססים על תיעוד נאצי, מתמודד במאמר זה עם שאלת אמינותן של עדויות ניצולים כמקור לחקר התקופה. דרך מקרה המבחן של מחנה העבודה סטרכוביצה, אותו חקר, הוא מציג מגוון קורפוסים של עדויות שנגבו בתקופות ובמצבים שונים ומראה כיצד ניתן לעשות בהן שימוש ביקורתי לצרכי המחקר.
שחזור קולותיה של המנהיגות הרבנית בתקופת השואה, שהתמודדותה עם מדיניות הרצח הנאצית הייתה מגוונת, היא אחד האתגרים שהמחקר ההיסטורי רחוק מלמצות את ההתמודדות עימו. במאמר על הדרשות שנשא רבי קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה, בגטו ורשה, מנתח דניאל רייזר את הדרשות כמקור תיאולוגי ומנסה לשחזר מבעדן את ההתמודדות הרוחנית והדתית של האדמו"ר בצל המוות.
במוקד מאמרה של הפסיכולוגית הקלינית אורנה ראובן עומדים קורות עדותו של ניצול השואה פנחס זיונץ מהעיירה בארנוב. ראובן עוקבת את גלגוליה של עדותו אודות הבונקר בו הסתתרו בני משפחתו וקבוצה מיהודי העיירה. זיונץ, שהונע על ידי תחושת חובה עמוקה לספר את סיפורו, עמד בשנותיו האחרונות במרכזה של יוזמה לכנס את בני משפחותיהם של ניצולי בארנוב כדי להעביר את הזיכרון לדורות הבאים. המאמר מתאר כיצד סיפורו של העד סייע לגיבושן של בני המשפחות, שרבים מהם כלל לא הכירו לפני כן, לקהילת זיכרון.
שירה מירון מציגה במאמרה את סיפור חייה ויצירתה של המשוררת היהודיה גרמניה גרטרוד קולמר. ההתחקות אחרי קולה הספרותי של קולמר, שהתגלה מחדש בגרמניה לאחר המלחמה, ממחישה כיצד נכתבו יצירות ספרותיות יהודיות תחת תנאי הדיכוי הנאצים. אוסף המכתבים העשיר של קולמר, שמתעד את חייה משלהי שנות השלושים ועד סמוך לגירושה אל המזרח בראשית שנת 1943, מהווה לטענתה של מירון חלק אינטגרלי מקורפוס היצירה הספרותית של קולמר.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016