זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשע"ט - תענית שבעה עשר בתמוז במסתור


תמונה ג'
בתמונה למטה: לימוד תורה במחנה עקורים בזלצבורגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016