זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן תשע"ט - חג הפסח בגטו לודז'


ממדף הספרים
יוסף גוזיק, אומנם נר רוחני דולק בי: יומנו של תלמיד חכם מדוקלה,

בעריכת: אסתר פרבשטיין וחוי דרייפוס, ירושלים: יד ושם והמרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים, תשע"ט
הרב יוסף גוזיק, תלמיד חכם ומלומד צעיר, כתב את יומנו בעת שהותו הממושכת במסתור בעליית ביתו של איכר פולני בכפר הסמוך לעיירתו דוקלה שבגליציה. יומנו הוא מסמך הנצחה לעיירה, למנהיגיה, למועדיה, לשמחתה וליגונה. בלשונו העברית העשירה, המתובלת בשיבוצים מן המקורות היהודיים ובהקבלות היסטוריות מרומזות, היטיב הרב גוזיק לתאר את החיים בעיירה בטרם שואה, את השבר העז שפקד את יהודי האזור עם הכיבוש הנאצי ואת חורבן קהילתו וקהילות שכנות. בד בבד הוא גולל את הגיגיו ואת תחושותיו, ותיאר את הסבל היומיומי שחוו הוא ואחיו שהיה עמו במחבוא.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016