זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיוון  תשס"ד - חג מתן תורה


ממדף הספרים
מחנות העבודה וניצולם של יהודים בידי המשטר הנאצי

"גשר צר אל החיים" הוא מחקר היסטורי הסוקר בהרחבה ומנתח בצורה מעמיקה את נושא מחנות העבודה ואת ניצולם של היהודים בידי המשטר הנאצי. הספר המבוסס על חומר תיעודי ומסמכים מקוריים, שבחלקם לא היו מוכרים עד כה, חושף בפנינו מידע נרחב ועובדות היסטוריות חשובות המתייחסות למדיניות הנאצית באשר לעבודת הכפייה. בספר נבחנת גם הגישה הדו ערכית של הנאצים והמתח ששרר בין החתירה לפתרון הסופי, השמדת העם היהודי, לבין השאיפה להפיק את מירב התועלת מכח העבודה היהודי. לאחר סקירה כללית בנושא עבודת הכפייה ומחנות ארגון שמלט מתמקדת המחברת במחנה הריכוז גרוס-רוזן וברשת מחנות העבודה שהיו מסונפים אליו. נעשה ניתוח מקיף, מפורט ומעניין במגוון תחומים הקשורים בחיי היום יום של האסירים היהודיים, אשר יחד עם המאבק להישרדותם הפיסית לחמו לשרוד רוחנית.
הפרקים האחרונים עוסקים בפינוי מחנה גרוס-רוזן ומחנות הבת שלו, צעדות המוות, שלב השחרור ומאמצי השיקום שנעשו על ידי השרידים שנותרו.

בלה גוטרמן, "גשר צר אל החיים", ירושלים, תשס"א.

קטעים מתוך הספר


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016