זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב יעקב ברייש זצ"ל

תאריך לידה: תרנ"ה (1895), סקול על נהר בוג, מחוז לבוב
נפטר תשל"ז (1977)

הוסמך להוראה ולדיינות ע"י הרב מאיר אריק זצ"ל, בעל "אמרי יושר".
בשנת תרפ"ט (1929) נתמנה לרב בדיסבורג על נהר הריין, גרמניה.
בשנת תרצ"ג (1933) נתפס על ידי אנשי הס.ס., שהתעללו בו ועינוהו באכזריות רבה. הצליח להינצל ונמלט לשוויץ.

בשנת תרצ"ד (1934) נתמנה לאב"ד בקהילת "אגודת אחים" בציריך.
טרם פרוץ המלחמה עמד בקשרי מכתבים עם תלמידי חכמים רבים מחוץ לארצו בענייני תורה והלכה.
בשנות המלחמה הופנו אליו שאלות רבות, המשקפות את פני התקופה, והוא נאלץ להשיב עליהן בעצמו.

מחבר הספר "חלקת יעקב", תל אביב, תשל"ו-תשל"ט.
לאחר המלחמה עסק רבות בבעיות העגונות.

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016