זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב מנחם מנדל קירשבוים זצ"ל

תאריך לידה: תרנ"ה (1895), קרקוב
נרצח בשנת תש"ג (1942) באושוויץ

בשנת תרפ"ז (1927) נתמנה לדיין, ולאחר מכן כרב העיר פרנקפורט על נהר מיין. שימש בתפקיד עד שנת תרצ"ט 1939.
בשנת תרצ"ד 1934 נסע לפולין כדי ללבן עם גדולי ישראל את נושא השחיטה והימום הבהמות.
מספר שבועות לפני פרוץ המלחמה היגר לבריסל, בלגיה, שם השתלב בחיים התורניים והיה ממייסדי "בית ועד".

על אף שהיה בידיו רישיון עלייה לארץ ישראל, ויתר על הזכות מתוך תקווה כי לכשיעבור זעם יחזור לקהילתו בפרנקפורט, אליה היה קשור בכל נימי נפשו.
בשנת תש"ג (1943) נאסר על ידי הנאצים, הוחזק במאלין, ומשם גורש לאושוויץ.

מחבר הספר "ציון למנחם", ניו יורק, תשכ"ה (1965).

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016