זכור - אמונה בימי השואה

הניצולים ואנחנו

<< חזרה לאישים

הרב יצחק צבי סופר זצ"ל

תאריך לידה: תרמ"ח (1888), שארוואר, רומניה
תאריך פטירה: תשכ"ו (1966), ירושלים.

למד בישיבת פרשבורג אצל הרב עקיבא סופר, בעל ה"דעת סופר", והוסמך על ידו להוראה ולדיינות.
בשנת תרע"ב (1912) התמנה לרב בטומשוואר, רומניה.
עמד בראש הקהילה האורתודוקסית "קהל יראים" ברובע פאבריק-שטאדט, ושימש בקהילה זו במשך כארבעים שנה. השפעתו ניכרה בכל תחומי החיים.
בשנת תש"י (1950) עלה לארץ ישראל.
מחבר הספר "מספר הסופר", ירושלים, תשכ"א (1961).

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016