זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב יצחק צבי סופר זצ"ל

תאריך לידה: תרמ"ח (1888), שארוואר, רומניה
נפטר תשכ"ו (1966), ירושלים.

למד בישיבת פרשבורג אצל הרב עקיבא סופר, בעל ה"דעת סופר", והוסמך על ידו להוראה ולדיינות.
בשנת תרע"ב (1912) התמנה לרב בטומשוואר, רומניה.
עמד בראש הקהילה האורתודוקסית "קהל יראים" ברובע פאבריק-שטאדט, ושימש בקהילה זו במשך כארבעים שנה. השפעתו ניכרה בכל תחומי החיים.
בשנת תש"י (1950) עלה לארץ ישראל.
מחבר הספר "מספר הסופר", ירושלים, תשכ"א (1961).

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016