זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב צבי הירש מייזליש זצ"ל

תאריך לידה: תרס"ב (1902), אוהעל, הונגריה
נפטר תשל"ד (1974), שיקגו, ארצות הברית

הוסמך להוראה ולרבנות על ידי הרב מאיר אריק זצ"ל, בעל "אמרי יושר".
בשנת תרפ"ה (1925) יסד את ישיבת "עץ חיים" בניימארק.
בשנת תרצ"ב (1932) נתמנה כדומ"ץ ור"מ בקהילת וויטצען.
בתקופת המלחמה היה במחנות עבודה וריכוז.
בשנת תש"ד (1944) גורש לאושוויץ עם בני הישיבה ואנשי הקהילה.
לאחר השואה מצא בדרך נס את כרכי חידושיו, ובהם מאות תשובות לתלמידיו ולידידיו, רובם הודפסו בספרו "בנין צבי", ניו יורק, תשט"ז.

בספרו שו"ת "מקדשי השם", שיקגו תשט"ו, פירסם שאלות ותשובות מאת הנספים, בצירוף הגהותיו "דבר צבי". בספר זה פתח בהקדמה בשם "שער מחמדים", ובה סיפורי הצלה, אמונה והתחזקות ממחנה ההשמדה אושוויץ.
בהקדמה זו מובאות שאלות ותשובות הלכתיות, שהרב נשאל והשיב בשעות צרה.
לאחר המלחמה נתמנה כאב"ד בברגן-בלזן, ורב שארית הפליטה באזור הבריטי בגרמניה. יסד שם ישיבה ו"בית יעקב".
עסק בפתרון שאלות קשות שהתעוררו בעקבות המלחמה, והתמסר בעיקר לשאלת העגונות.
שימש כרב קהילת "שארית ישראל", שיקגו.

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016