זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב שלום ווידער זצ"ל

תאריך לידה: תרכ"ה (1875), בארשא, הונגריה
נרצח בשנת תש"ד (1944), באושוויץ

למד בדטארקטאן-ברגסאז, ולאחר מכן אצל רבי יקותיאל טייטלבוים זצ"ל, בעל "ייטב לב".

השיב מאות תשובות לגדולי הדור על שאלות הלכתיות שונות. ערב פרוץ המלחמה עמד להוציאן לאור, אך הדבר לא עלה בידו.
לאחר כינוס הרבנים בהונגריה בענין חוק הימום הבהמה, ערך הרב פסק דין מפורש בנידון, ותמציתו הועברה לממשלה.
מנירעדהאז הובל הרב לאושוויץ, שם נרצח.
לאחר החורבן אסף בנו, רבי שלמה דב ווידער, מתוך הריסות הגיטו שרידים מכתביו, והוציאם לאור בספר "משמיע שלום", ניו יורק, תשל"א (1971).
התווספו עליהם מספר תשובות שהיו בידי תלמידיו, שרידי הדור ההוא.

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016