זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב ישכר שלמה טייכטאל הי"ד

תאריך לידה: תרמ"ה (1885), הונגריה
נרצח בשנת תש"ה (1945), אושוויץ

למד אצל הרב שלום ווידער זצ"ל והרב משה גרינוולד זצ"ל,בעל שו"ת "ערוגות הבושם". הוסמך להוראה על ידי גדולי הדור.

שימש כדיין ומו"ץ בבוסערמין, ולאחר מכן בעיר המרפא פישטיאן (סלובקיה).

עמד בראש ישיבת "מוריה", שהייתה מרכז להכשרת מורי הוראה.
כיהן בתפקידים אלו עד לשואה.
פרסם את פסקיו בספר שו"ת "משנה שכיר", בודפשט, תש"ג (1943).

בשנת תש"ג, בשבתו בבודפשט, חיבר והדפיס את ספרו "אם הבנים שמחה", בו הוא מעודד ומפיח אהבה מחודשת לארץ ישראל, וקריאה לעלייה לארץ.

בשנות הכיבוש הראשונות הסתתר בעליית גג בבית הכנסת בעיירתו וכתב יומן. את יומנו מסר לידי גוי, אשר שמר את הכתבים והחזירם בשלמות לאחר המלחמה. הכתבים פורסמו תחת השם "אמונה בכור השואה", ירושלים, תשנ"ה.

נפטר בשנת תש"ה (1945) בעת פינוי מחנה ההשמדה אושוויץ.

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016