זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב שמעון אפרתי זצ"לכיהן כאב"ד בבנדרי, בסרביה.
אחרי המלחמה היה רבה של שארית הפליטה בוורשה.
שימש כרב ומו"צ בירושלים.

ספריו: "מעמק הבכא", ירושלים, תש"ח, ו"מגיא ההריגה", ירושלים, תשכ"א, עוסקים בשאלות שהתעוררו בתקופת השואה.

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016