זכור - אמונה בימי השואה
<< חזרה לאישים

הרב יהושע גרינוולד זצ"ל

תאריך לידה: תרס"ט (1909), חוסט
נפטר תשכ"ט (1969), ברוקלין

בשנת תרצ"ד (1934), כשעזב הרב יוסף צבי דושינסקי את העיר חוסט, נתמנה רבי יהושע למלא את מקומו.
באדר תש"ד, כשפלשו הגרמנים להונגריה, הועברו הרב ובני קהילתו מחוסט לגטו, ולאחר כחודש שולחו לאושוויץ.
מאושוויץ הועבר הרב למאוטהוזן ומשם למחנה הריכוז מלעק באוסטריה, שם שהה עשרה חודשים עד לשחרורו.

אחרי השחרור ישב בבית דין לתקנת עגונות בבודפשט. עבר לברוקלין, והקים שם בית מדרש.
חלק מכתביו נמצאו על ידי השו"ב של הקהילה, שחזר לחוסט, חיטט בין ההריסות וליקט את אשר נותר לפליטה.

הרב הנציח את הדברים בספרו "חסד יהושע", ניו יורק, תש"ח.

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016