זכור - אמונה בימי השואה

הניצולים ואנחנו

בנתיבות החינוך
רשת החינוך הדתית "יבנה" בפולין

הרב יצחק רובינשטיין


בית המדרש האורתודוקסי לרבנים בברלין

אסף ידידיה


מעין ושמו "בית יעקב"

אסתר פרבשטין
מתוך: בסתר רעם, הלכה הגות ומנהיגות בימי השואה, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשס"ח.


קורות בית יעקב בגיטו קובנה

הרב אשרי אפרים
ברקאי, סיון תש"ח


החנוך הדתי 'יבנה' בליטא

י. בן בן הי


ישיבת חכמי לובלין

הלל זיידמן מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


ישיבת טלז

הרב מרדכי גיפטר מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


ישיבת מיר

הרב יוסף עפשטיין מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


ישיבות נובהרדוק

הרב י"ל נקריץ' מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


ישיבת סלובודקה

הרב אפרים אשרי מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


השטיבלאך בוורשה

אברהם זמבה מתוך אתר "דעת"
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם


מוסדות חינוך של "אגודת ישראל" בפולין

יוסף פרידנזון
הרשת החינוכית של "אגודת ישראל" בפולין


רשת החינוך הדתית "יבנה" בליטא

הדסה קליינמן


החינוך בלודז' בצל השואה

ד"ר שלם חיים
בין המלחמות ולפני השואה


החינוך התורני בוורשה הכבושה ובגטו ורשה 1939-1942

דוד שרין
פרק מתוך עבודת תיזה על תהליכי החינוך בווארשה הכבושה ובגטו וארשה© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016