זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרי לימוד על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


השחרור

תכנית לימודים בספרות
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 1998.


יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה

יד ושם
ירושלים, תשס"ו


כי עמנו א-ל: קורות משפחה יהודית בהולנד בעת השואה


בני ברק: גנזך קידוש השם, תשס"ח


לחזור ולחיות

תכנית מולטימדיה
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 1997.


מכוות האור

ערכת לימוד
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 1998.


מכון שם עולם,
מ"תורה עם דרך ארץ" עד מחנה הריכוז -
הרב יוסף צבי קרליבך

יחידת לימוד
כפר הרא"ה, תשס"ג


מכון שם עולם,
ממנהיג למנהיגות, חזון ודרך עד לאחר השואה -
חסידות גור

יחידת לימוד
כפר הרא"ה, תשס"ד


מנהיגות פורצת דרך – הרבי מראדז'ין: רבי שמואל שלמה ליינר


כפר הרא"ה, תשע"ב


עדות

ליכנטנשטיין רות
ניו יורק תש"ס.


עקרונות להוראת השואה בביה"ס היסודי הממ"ד

גרוס שמואל
שדה חמד, כרך ל' (תשמ"ז), חוב' ה-ו, עמ' 255-262.


שנות ראינו רעה


הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 2003 תשס"ג.


שנות ראינו רעה ד' – הפתרון הסופי


ירושלים: יד ושם, תשס"ח


שנות ראינו רעה, כרך ג – הצלה בתקופת השואה

יד ושם
ירושלים תשס"ו© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink4 =