זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרי לימוד על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


שנות ראינו רעה
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 2003 תשס"ג.


שנות ראינו רעה ד' – הפתרון הסופי
ירושלים: יד ושם, תשס"ח


כי עמנו א-ל: קורות משפחה יהודית בהולנד בעת השואה
בני ברק: גנזך קידוש השם, תשס"ח


מנהיגות פורצת דרך – הרבי מראדז'ין: רבי שמואל שלמה ליינר
כפר הרא"ה, תשע"ב


גרוס שמואל

עקרונות להוראת השואה בביה"ס היסודי הממ"ד
שדה חמד, כרך ל' (תשמ"ז), חוב' ה-ו, עמ' 255-262.


יד ושם

שנות ראינו רעה, כרך ג – הצלה בתקופת השואה
ירושלים תשס"ו


יד ושם

יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה
ירושלים, תשס"ו


יחידת לימוד

מכון שם עולם,
מ"תורה עם דרך ארץ" עד מחנה הריכוז -
הרב יוסף צבי קרליבך

כפר הרא"ה, תשס"ג


יחידת לימוד

מכון שם עולם,
ממנהיג למנהיגות, חזון ודרך עד לאחר השואה -
חסידות גור

כפר הרא"ה, תשס"ד


ליכנטנשטיין רות

עדות
ניו יורק תש"ס.


ערכת לימוד

מכוות האור
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 1998.


תכנית לימודים בספרות

השחרור
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 1998.


תכנית מולטימדיה

לחזור ולחיות
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם ירושלים 1997.© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink4 =