זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרות הזכרונות על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


"סבתא, מדוע יש לך מספר על היד?"

תקליטור נלווה לספרה של סוזן ויס
בהוצאת המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים


דרך אמונה: סיפורו של הרב יצחק אלחנן גיברלטר,

תקליטור DVD, 22 דקות,
ירושלים תשע"ב


אדמו"רים שניספו בשואה

אונגר מנשה
ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ט


אולקניקי, ראדין, וילנה - מיומנו של בן תורה

פרבר הרב קלמן
הוצאת בני המחבר, דפוס העיר העתיקה, ירושלים תשס""ז


אורות מאופל

היילפרין הרב אלכסנדר שמואל
ירושלים, תש"ס


אזכרה א-ז

לוין יצחק, עורך
ניו יורק תשט"ז-תשכ"ה.


אחות לנו קטנה

עשיריה ז. (י' לוקסנבורג)
בני ברק תשס"ב.


אל תשלח ידך אל הנער

לאו ר' ישראל מאיר
תל אביב תשס"ה


אלה דברי האחרונים

בכרך צבי
יד ושם, ירושלים, תשס"ג


אלה שלא נכנעו

פראגר משה
בני ברק תשכ"ג


אמונה שעמדה במבחן

הורק רחל
ירושלים: מכון פרי הארץ, תשמ"ח


אנו הולכים בראש מורם – העמידה הרוחנית בצרפת בימי השואה

הוצאת המרכז לחקר השואה, מכללה ירושלים
ניסן תשע"ב


אני לא סטשק

מאיר שמחה
ירושלים תשמ"ט.


אני מאמין

אליאב מרדכי (עורך)
ירושלים תשמ"ז.


אנציקלופדיה שמע ישראל

מכון "שמע ישראל"
משרד החינוך והתרבות.


אשא דעי למרחוק

יעקובזון הרב בנימין ז'
בני ברק תשכ"ז.


אשר עשה לך עמלק

המל שמעון
לוחמי הגטאות, הקבוץ המאוחד תשמ"ט.


באו מתוך הערפל

ממט רזיאל
ביתן ת"א 1994.


באמונה בחסד וברחמים

פורת משה
תל אביב, תשמ"ח


בגיא צלמוות

אדלר ר' סיני
ירושלים תשל"ט.


בהפציע שחר

זיידמן רות
ירושלים תשנ"ח.


בואי הרוח

סבתו הרב חיים
הוצאת ידיעות ספרים – ספרי עליית הגג, תל-אביב תשס"ח


בכף הקלע

הרפנס יחזקאל
בני ברק 1980 (1993).


בסתר המדרגה

ברנט יוסף אהרון
נט - ירושלים תשמ"ט


ברכתו של הרבי

ליבזר ר' נפתלי ה'
ירושלים תשל"ו.


בת עמי

לוין הדסה
בני ברק, תשנ"ו


גלות באפרים ירוקים

גרינפלד יהודית
פלדהיים ירושלים 1993.


גר הייתי בארץ נכריה

סדן אינגה מ. (עורכת)
ירושלים, תש"ס 2000


דבר הישועה

פרנקל שרה
בני ברק תשנ"ד


דור לדור ישבח מעשיך

יאקאב יוסף
ירושלים תשס"ו


דם ודמע בגטו לודז

הרצשטארק זושא
ירושלים תשנ"ד.


דמותם לנגדי תמיד

אילן-אונדרוייזר יהודית
ירושלים תשס"ד.


ה שערים

שיף ר' אליקים ג'
ירושלים תשנ"ז.


האדמו"ר מסאטמר

פוקס אברהם
ירושלים תש"מ.


האשה בשואה – אסופה תיעודית על גבורת האשה

אייבשיץ יהושע
ירושלים, תשמ"ז-תשמ"ט.


הגבורה האחרת

גרנטשטיין יחיאל
ירושלים תשמ"ט.


הוד וגבורה

גרנטשטיין יחיאל
ירושלים תשמ"ז.


הנער משה

פלינקר משה
יד ושם ירושלים, תשי"ח


העטרה שאבדה

פלגר - זיסקינד שרה
בית לוחמי הגטאות, תשל"ח


הצלת הרבי מבלז

יחזקאלי (פראגר) משה
ירושלים תשכ"ב.


הרוח שגברה על הדרקון

בניש פרל
ירושלים – ניו יורק, 1993


התחיינה העצמות האלה

לב ברוך
בני ברק 1998.


ואמונתך בלילות

וולבה רבקה
ירושלים תשנ"ז.


והגדת לבנך

אקרמן-טידר אידה
ספרית בית אל תשס"ב


זכור

קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה
בני ברק


זכור

קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה
בני ברק.


זכור ואל תשכח

טסלר ירמיה
ירושלים תשכ"ח.


זכרונות

יעקובזון הרב בנימין ז'
ירושלים תשי"ג.


חורבן ליטע

אשרי הרב אפרים
ניו יורק תשי"ב


חייתני

קריגר יעקב
כפר הרא"ה: מכון שם עולם, תשס"א


יומן גטו ורשה

זיידמן הלל
תל אביב תש"ו.


יומן גטו לבוב

כהנא ר' דוד
ירושלים תשל"ח.


יומן ורשה

זילברברג מיכאל
תל אביב 1968.


ילדי בוכנוולד: ניצולים וקורותיהם

המנדינגר יהודית
ירושלים תש"ן.


ימי בראשית

גרנטשטיין יחיאל
בני ברק תשנ"ז.


יסופר לדור

עמנואל יונה
ירושלים תשנ"ה.


כוכב בעלטה

זיידמן רות
ירושלים תשד"מ.


כוס היגונים

גוטטער שלמה
ניו יורק תשס"א


כל הכתוב לחיים

ראטה ר' חיים אלתר
בני ברק תשנ"ט.


כערער בערבה

אייבשיץ יהושע
חיפה תשנ"ט.


לא אמות כי אחיה… ואספר מעשה י-ה

דוידוביצי אדית
ירושלים תשס"ח


לאבותינו ולנו – דור שני מספר דור ראשון

סרט ויחידת לימוד, בהפקת המרכז ללימודי השואה מכללה ירושלים.
ירושלים, תשע"ב


לאחר המבול

כהנא ר' דוד
ירושלים תשמ"א.


לעת ערב

קמינסקי מרדכי
ירושלים תשנ"א.


לפיד האש

סורסקי אהרון
בני ברק תשל"ז.


מאחורי החומות

כהן מרים
פלדהיים, ירושלים, תשס"ג


מברגן בלזן בחזרה לחיים

אופן מנחם
כפר הרא"ה: מכון שם עולם, תשס"ה


מגילת יסורין - יומן גטו ורשה
ספטמבר 1939 – אוגוסט 1942

קפלן חיים אהרן
תל אביב, תשכ"ו


מהאפל אל השחר – קהילה זוכרת

קהילת "מניין הורים"
ירושלים תשס""ז


ממעמקים

איכנוולד צבי
הוצאת ידיעות ספרים – ספרי חמד, תל-אביב תשס"ח


מן המיצר

גירשט יהודה ליב
ירושלים תש"ט


מסע ההצלה

שרגאי שלמה זלמן
ירושלים תש"ז.


מפנקסו של המורה מיהודיה
גטו ורשה
אפריל 1942 – ינואר 1943

לוין אברהם
תל אביב, תשכ"ט


נאכן חורבן

לוין יצחק
ניו יורק תש"י.


נס ההצלה של הרבי מגור

יחזקאלי (פראגר) משה
ירושלים תשי"ט.


ספר עדות

קורץ יעקב
תל אביב תש"ד.


עוזר וסומך

גרונדמן עוזר
בני ברק תשס"ג


עלה לא נדף

הלבני דוד
תל אביב, 1999


עלי מרורות

אהרונסון הרב יהושע משה
בני ברק תשנ"ו


עלים שעלו מן האפר

ביינהורן שרה
ירושלים, תש"ס


עליתי מספציה

לוין יצחק
תל אביב 1947.


עם כלביא

לביא-לאו נפתלי
תל אביב תשנ"ג.


פליט ושריד מימי השואה

ורהפטיג זרח
ירושלים תשמ"ד.


פליקס רב העלילות

ורד יעל
תל אביב, 1999


פרות מפוזרין

יעקובזון הרב בנימין ז'
שטוקהולם תש"ח.


קובנה היהודית בחורבנה

גרפינקל ליב
ירושלים תשי"ט.


קורות 11667

שדיאור אברהם
ירושלים תשנ"ה.


קמנו ונתעודד – פרקי זיכרונות מפעילות חינוכית בשארית הפליטה בהולנד

עמנואל שמואל
ירושלים תשס"ח


ראש גולת אריאל

סגל אברהם מ'
ירושלים תש"ן


שאגת מעונה

מרוקו יעקב
בני ברק תשנ"ט.


תספרו לדור אחרון

לוי יוסף יהודה
בני ברק תשנ"ו.


תקווה על פי התהום

גרינבאום מאשה
ירושלים תשנ"ט© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink4 =