זכור - אמונה בימי השואה

סוג הספרים: אסופות של עדויות על החיים הדתיים בשואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


דרך אמונה: סיפורו של הרב יצחק אלחנן גיברלטר,

תקליטור DVD, 22 דקות,
ירושלים תשע"ב


אלה דברי האחרונים

בכרך צבי
יד ושם, ירושלים, תשס"ג


אלה שלא נכנעו

פראגר משה
בני ברק, תשל"ז


אנו הולכים בראש מורם – העמידה הרוחנית בצרפת בימי השואה

הוצאת המרכז לחקר השואה, מכללה ירושלים
ניסן תשע"ב


אני מאמין

אליאב מרדכי (עורך)
ירושלים תשמ"ז.


אנציקלופדיה שמע ישראל

מכון "שמע ישראל"
משרד החינוך והתרבות.


בקדושה ובגבורה

אייבשיץ יהושע (עורך)
ירושלים תשנ"ד.


גר הייתי בארץ נכריה

סדן אינגה מ. (עורכת)
ירושלים, תש"ס 2000


האשה בשואה – אסופה תיעודית על גבורת האשה

אייבשיץ יהושע
ירושלים, תשמ"ז-תשמ"ט.


הגבורה האחרת

גרנטשטיין יחיאל
ירושלים תשמ"ט.


זכור

קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה
בני ברק.


לאבותינו ולנו – דור שני מספר דור ראשון

סרט ויחידת לימוד, בהפקת המרכז ללימודי השואה מכללה ירושלים.
ירושלים, תשע"ב


לפיד האש

סורסקי אהרון
בני ברק תשל"ז.


ספר עדות

קורץ יעקב
תל אביב תש"ד.© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink4 =