זכור - אמונה בימי השואה

מאגרים

סוג הספרים: אסופות של עדויות על החיים הדתיים בשואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


אייבשיץ יהושע (עורך)

בקדושה ובגבורה
ירושלים תשנ"ד.


אייבשיץ יהושע

האשה בשואה – אסופה תיעודית על גבורת האשה
ירושלים, תשמ"ז-תשמ"ט.


אליאב מרדכי (עורך)

אני מאמין
ירושלים תשמ"ז.


בכרך צבי

אלה דברי האחרונים
יד ושם, ירושלים, תשס"ג


גרנטשטיין יחיאל

הגבורה האחרת
ירושלים תשמ"ט.


הוצאת המרכז לחקר השואה, מכללה ירושלים

אנו הולכים בראש מורם – העמידה הרוחנית בצרפת בימי השואה
ניסן תשע"ב


מכון "שמע ישראל"

אנציקלופדיה שמע ישראל
משרד החינוך והתרבות.


סדן אינגה מ. (עורכת)

גר הייתי בארץ נכריה
ירושלים, תש"ס 2000


סורסקי אהרון

לפיד האש
בני ברק תשל"ז.


סרט ויחידת לימוד, בהפקת המרכז ללימודי השואה מכללה ירושלים.

לאבותינו ולנו – דור שני מספר דור ראשון
ירושלים, תשע"ב


פראגר משה

אלה שלא נכנעו
בני ברק, תשל"ז


קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה

זכור
בני ברק.


קורץ יעקב

ספר עדות
תל אביב תש"ד.


תקליטור DVD, 22 דקות,

דרך אמונה: סיפורו של הרב יצחק אלחנן גיברלטר,
ירושלים תשע"ב© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink3 = 4