זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרי מקור מימי השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


אם הבנים שמחה

טייכטל ר' ישכר שלמה
בודפשט תש"ג, ירושלים תשמ"ג.


אמונה צרופה בכור השואה א-ב

טייכטל ר' ישכר שלמה
ירושלים תשנ"ה.


אש קודש

שפירא ר' קלונימוס קלמיש מפיאסצנה
ירושלים תש"ך.


גטו יום יום

תורי אברהם
תל אביב תשמ"ח


הגדה של פסח ממחנה גירס

גוטרמן בלה ומורגנשטרן נעמי (עורכות)
ירושלים תשנ"ט.


הנער משה - יומנו של משה פלינקר

פלינקר משה
יד ושם, ירושלים, תשי"ח


'חורבן און רעטונג', דברי ימי ועד ההצלה

סילבר ר' אליעזר
ניו יורק תשי"ז.


ידי משה

קלנברג הרב משה
המרכז לחקר השואה שע"י מכללה ירושלים, תשס"ה


יומן בגטו וילנה

קלמנוביץ זליג
תל אביב תשל"ז.


יומן גטו ורשה

צ'רניאקוב אדם
יד ושם תש"ל.


כתבים מימי המלחמה

רינגנבלום עמנואל
יד ושם תשנ"ג-תשנ"ד (2 חלקים).


להציל נפשם

פרידר ר' אבא
ירושלים תשמ"ו.


מחזור וולפסברג תש"ה

גוטרמן בלה ומורגנשטרן נעמי (עורכות)
יד ושם, ירושלים, תשס"א


מן המיצר

שנור אלתר
דפים לחקר השואה א', ניסן תשי"א.


מן המיצר

וייסמנדל ר' מיכאל דוב
ניו יורק 1960.


ספר דבר חן

אורטנר ר' נתן
תל אביב תשכ"ג.


עלי מרורות

אהרונסון ר' יהושע משה
בני ברק תשנ"ו.


קידוש השם - כתבים מתוך ארכיון רינגלבלום בוורשה

הוברבנד ר' שמעון
הוצאת יד ושם-זכור, ירושלים תשכ"ט.
עורכים:
נחמן בלומנטל ויוסף קרמיש.


שפתי שלמה

אונסדורפר הרב שלמה זלמן
ברוקלין, 1972© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink4 =